Aktualności na stronie

  
2020-12-24
Kolejne zamówienie dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych...

2020-12-23
Zakończenie prac audytowych

Zakończono prace nad audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie...

2020-12-22
Zakończenie prac nad strategią

Zespół firmowy zakończył prace nad dokumentem pt. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”

2020-12-21
Zakończenie badań dla Miasta Olsztyna

Zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 oraz opracowano raport ewaluacyjny.

2020-12-20
Zakończenie prac nad ewaluacją RIS Mazowsze

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku....

2020-12-19
Badanie dla Unii producentów i pracodawców przemysłu...

Zakończono badania oraz prace nad raportem w ramach zamówienia pt. Przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji...

2020-12-18
Badanie dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Zespół EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad badaniem dla Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji...

2020-12-17
Zakończenie ewaluacji dla dzielnicy Bielany

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad ewaluacją zakończonego zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie zintegrowanych...

2020-12-16
Ekspertyzy dla Ministerstwa Infrastruktury

Miło nam poinformować, że zespół ekspertów zakończył prace nad ekspertyzami dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Wdrożenie...

2020-12-15
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

Zakończono prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2....

2020-12-14
Zlecenie dla Miasta Zakopane

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad Ewaluacją „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto...

2020-12-13
Zrealizowanie zamówienia dla Narodowego Instytutu...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. „Analiza beneficjentów priorytetu...

2020-12-12
Analiza dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakończyliśmy prace nad analizą nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacją obszarów objętych dofinansowaniem...

2020-12-11
Zamówienia dla Urzędu Miasta st. Warszawy

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. dziękujemy uczestnikom...

2020-12-10
Badanie dla PCPR w Słupsku

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził badanie ewaluacyjne programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez PCPR...

2020-12-09
Badanie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zakończyliśmy prace nad Raportem z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2020-12-08
Kolejne zamówienie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonali opracowanie analizy potrzeb rozwoju transportu publicznego na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.

2020-12-07
Realizacja zamówienia dla Powiatu Wołomińskiego

Nasi pracownicy zakończyli prace nad projektem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego w zakresie diagnostycznym i...

2020-12-06
Zamówienia dla PARP

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy system monitoringu działań Animatorów Platform Startowych wraz z systemem wsparcia doradczo-szkoleniowego...

2020-12-05
Ewaluacja dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Wykonaliśmy usługę ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu : „TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych...

2020-12-04
Zlecenie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończyli prace nad aktualizacją planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na...

2020-12-03
Ekspertyza na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy badania i analizy nad opracowaniem ekspertyzy na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

2020-12-02
Zamówienie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki...

Zrealizowaliśmy I etap zamówienia dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2021-2027.

2020-12-01
Monitoring na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony...

Miło nam przekazać, że świadczyliśmy na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska usługę w zakresie prowadzenia monitoringu...

2020-11-30
Zakończenie prac badawczych dla Narodowego Instytutu...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wielomiesięczną pracę nad przeprowadzeniem ewaluacji realizacji zadania „Badanie...

2020-11-19
Opracowanie ewaluacji na potrzeby GPR Kartuz

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem ewaluacji „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Wszystkim...

2020-10-14
Zakończenie kolejnego etapu monitoringu dla Generalnej...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo...

2020-10-06
Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego....

2020-09-29
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w...

2020-09-01
Badania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Projekty unijne i krajowe

1. DEVELOPMENT, PROMOTION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE BALTIC SEA REGION AS A COASTAL TOURISM DESTINATION (RETROUT)

Duration: October 2017 - September 2020

Partners: County Administrative Board in Stockholm, Royal Institute of Technology and Haninge municipality in Sweden, Baltic Environmental Forum Estonia, University of Tartu and NGO Estonian Fishing Tourism in Estonia, Kurzeme Planning Region, Institute of Food Safety, Animal Health and Environment - “BIOR” and Ventspils Regional Municipality in Latvia, Klaipeda University and Fishery service under the ministry of Agriculture of the republic of Lithuania in Lithuania, National Marine Fisheries Research Institute and EU-CONSULT Sp. z o.o. in Poland and Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM in Finland

Total budget: 3,221,336.40€

European Regional Development Fund: 2,620,136.21€

Project no.: #R065

Information about project:
The coastal fishing tourism industry in the BSR has been identified as a sector with great potential for growth and sustainable jobs. It offers opportunities for rural jobs, diversification of the fishery sector and prolonged tourism season. However, in order to fully exploit the economic potential, there is a need to address the key challenges currently limiting the development of the sector, explicitly:

  • Weak capacity of the fishing tourism sector to meet the customers’ demand.
  • Weak governance framework that in many cases is counter-productive for fishing tourism.
  • Weak management of ecosystem services, to underpin the fishing tourism industry.

The project aims at enabling the target groups to develop and promote sustainable coastal fishing tourism and simultaneously advance integrated implementation of CFP, WFD, MSFD and HELCOM recommendations, by addressing these key challenges.
The target groups, identified as instrumental to leverage this tourism sector, are SMEs (sport fishing service providers, fishing guides) and their associations, regional authorities, coastal municipalities, and tourist boards.
These target groups will benefit from the main project outputs i.e.:

  1. STRATEGIC DEVELOPMENT PLANS FOR NEWTOURISMPRODUCT AT 5 DEMONSTRATION SITES, to be used as planning documents for post-project activities and to attract new financial resources by the local clusters.
  2. MODEL PROCESS FOR DESTINATION DEVELOPMENT FOR COASTAL FISHINGTOURISM, to be used as educational product by key target groups - fishing/fisheries associations and coastal municipalities.
  3. THE BALTIC TROUT DESTINATION MANAGEMENT SERVICE. The joint eco-branding and web-portal for on-line marketing and booking services will improve market access and performance of the transnational network of fishing guides, tourist boards and coastal municipalities.
  4. TRANSNATIONAL ACTION PLAN FOR FISHINGTOURISM, which will provide guidance to the national authorities to foster sustainable growth and jobs through appropriate policy and regulatory adjustments.
  5. "BEST PRACTICE” SOLUTIONS FOR EFFICIENT RIVER RESTORATION MEASURES FOR SEATROUT, disseminated through the demonstration projects and the Baltic Toolbox on River Restoration, which will provide guidance to national and regional authorities, on best practice (e.g. on communication) and restoration solutions that enhance eco-system health, are economically viable and efficient for production of fish stocks.

»Pobierz wersję PL
» Wybór wykonawcy

2. Projekt „Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów” (TARGETTELO) - dofinansowanie z Programu STRATEGMED (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Projekt pt. "Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów" jest realizowany w konsorcjum. Obok lidera (Politechniki Gdańskiej) w projekcie uczestniczą jako partnerzy konsorcjum projektowego: Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z Wrocławia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, firmy Innovabion oraz EU-CONSULT.

Opis projektu: "Jest to duży projekt interdyscyplinarny w dziedzinie onkologii. Celem projektu jest otrzymanie nowego związku (jeden, dwa) o działaniu przeciwnowotworowym. Związki te mają działać na nowe cele molekularne jakimi są układy telomerowe. Trzy strategie zostaną zaproponowane w ramach których faza projektowania, syntezy, ewaluacji in vitro i następnie in vivo i ex vivo będą miały miejsce. W sumie planujemy wykorzystać trzy cele molekularne (w tym dwa zupełnie nowe) w obrębie telomerów. W końcowym efekcie oczekujemy, że jeden lub dwa związki o pożądanych właściwościach przeciwnowotworowych i niskiej toksyczności zostaną wyselekcjonowane i mogą stać się przedmiotem komercjalizacji. Projekt w dużej części oparty jest na wstępnych rezultatach i jest bardzo innowacyjny, gdyż dwa z trzech celów molekularnych nie były wcześnie wykorzystywane w chemoterapii przeciwnowotworowej a faza wstępna projektowania będzie intensywnie wsparta metodami in silico. Poza tym jak do tej pory wogóle nie udało się otrzymać leków działających na układy telomerowe co podnosi rangę ewentualnego sukcesu. Politechnika Gdańska będzie liderem projektu, ze względu na wkład intelektualny. Partner zaś przemysłowy (firma EU-consult) będzie głównym strategicznym partnerem w komercjalizacji potencjalnego nowego leku." (Źródło:https://mostwiedzy.pl/pl/business/project/nowe-zwiazki-o-dzialaniu-przeciwnowotworowym-zaburzajace-funkcje-telomerow,449-1)

Wysokośc przyznanego dofinansowania: 19,6 mln zł.

 

Eu-Consult