Aktualności na stronie

  
2020-12-24
Kolejne zamówienie dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych...

2020-12-23
Zakończenie prac audytowych

Zakończono prace nad audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie...

2020-12-22
Zakończenie prac nad strategią

Zespół firmowy zakończył prace nad dokumentem pt. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”

2020-12-21
Zakończenie badań dla Miasta Olsztyna

Zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 oraz opracowano raport ewaluacyjny.

2020-12-20
Zakończenie prac nad ewaluacją RIS Mazowsze

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku....

2020-12-19
Badanie dla Unii producentów i pracodawców przemysłu...

Zakończono badania oraz prace nad raportem w ramach zamówienia pt. Przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji...

2020-12-18
Badanie dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Zespół EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad badaniem dla Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji...

2020-12-17
Zakończenie ewaluacji dla dzielnicy Bielany

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad ewaluacją zakończonego zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie zintegrowanych...

2020-12-16
Ekspertyzy dla Ministerstwa Infrastruktury

Miło nam poinformować, że zespół ekspertów zakończył prace nad ekspertyzami dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Wdrożenie...

2020-12-15
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

Zakończono prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2....

2020-12-14
Zlecenie dla Miasta Zakopane

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad Ewaluacją „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto...

2020-12-13
Zrealizowanie zamówienia dla Narodowego Instytutu...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. „Analiza beneficjentów priorytetu...

2020-12-12
Analiza dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakończyliśmy prace nad analizą nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacją obszarów objętych dofinansowaniem...

2020-12-11
Zamówienia dla Urzędu Miasta st. Warszawy

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. dziękujemy uczestnikom...

2020-12-10
Badanie dla PCPR w Słupsku

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził badanie ewaluacyjne programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez PCPR...

2020-12-09
Badanie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zakończyliśmy prace nad Raportem z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2020-12-08
Kolejne zamówienie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonali opracowanie analizy potrzeb rozwoju transportu publicznego na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.

2020-12-07
Realizacja zamówienia dla Powiatu Wołomińskiego

Nasi pracownicy zakończyli prace nad projektem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego w zakresie diagnostycznym i...

2020-12-06
Zamówienia dla PARP

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy system monitoringu działań Animatorów Platform Startowych wraz z systemem wsparcia doradczo-szkoleniowego...

2020-12-05
Ewaluacja dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Wykonaliśmy usługę ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu : „TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych...

2020-12-04
Zlecenie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończyli prace nad aktualizacją planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na...

2020-12-03
Ekspertyza na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy badania i analizy nad opracowaniem ekspertyzy na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

2020-12-02
Zamówienie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki...

Zrealizowaliśmy I etap zamówienia dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2021-2027.

2020-12-01
Monitoring na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony...

Miło nam przekazać, że świadczyliśmy na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska usługę w zakresie prowadzenia monitoringu...

2020-11-30
Zakończenie prac badawczych dla Narodowego Instytutu...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wielomiesięczną pracę nad przeprowadzeniem ewaluacji realizacji zadania „Badanie...

2020-11-19
Opracowanie ewaluacji na potrzeby GPR Kartuz

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem ewaluacji „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Wszystkim...

2020-10-14
Zakończenie kolejnego etapu monitoringu dla Generalnej...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo...

2020-10-06
Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego....

2020-09-29
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w...

2020-09-01
Badania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Badanie komunikacji marketingowej

Jednym z najważniejszych działań marketingowych jest komunikacja z konsumentami. Waga tych działań najczęściej związana jest z faktem, że wydatki na nie poświęcone są względnie bardzo duże, podobnie jak ryzyko popełnienia błędu w ich zakresie. Niewłaściwe poinformowanie odbiorców naszego produktu między innymi o jego istnieniu, właściwościach lub korzyściach płynących z zakupu przełożą się na mierne wyniki sprzedażowe i pogorszenie kondycji firmy.
Choć najbardziej popularną formą komunikacji jest przekaz reklamowy nie można zapominać o akcjach promocyjnych, public relations, programach lojalnościowych, marketingu bezpośrednim itp.
Nasza oferta badania komunikacji marketingowej zawiera kompleksową pomoc na każdym etapie powstawania idei, wdrażania i oceny jej wyników.

  1. POSZUKIWANIE KONCEPCJI – pomysł na reklamę zgodny z celami marketingowymi firmy jest fundamentem efektywnego przekazu. Na tym etapie najlepiej spisują się metody jakościowe (m. in. wywiady indywidualne i grupowe, stosowanie technik projekcyjnych itp.)
  2. TESTOWANIE KONCEPCJI REKLAMY – jest etapem, w którym badamy metodami jakościowymi i/lub ilościowymi, która z wykreowanych koncepcji jest najlepsza, czy reklama będzie spełniać cel marketingowy, czy zawiera obietnicę dla konsumenta oraz korzyści płynące z zakupu. Celem badań na tym etapie jest również sprawdzenie, który nośnik będzie najbardziej odpowiedni dla naszej reklamy, oraz która z koncepcji będzie najlepiej zrozumiana.
  3. TESTY PRZED KAMPANIĄ (pre-testy) – przeprowadzamy je gdy mamy gotową, przetestowaną i zrealizowaną koncepcję przekazu reklamowego. Na tym etapie testujemy bowiem zrealizowaną już ideę. Najczęściej koncentrujemy się na poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych konsekwencjach kontaktu odbiorcy z przekazem reklamowym. Najważniejsze dla nas jest czy przekaz zostanie dostrzeżony, zapamiętany i zrozumiany. Następnie, czy wywoła pożądanego przez nas emocje, czy przyczyni się do zmiany postawy. Ostatecznie badamy czynnik behawioralny czyli deklarowaną chęć zakupu oraz rzeczywiste zachowania konsumenckie.
  4. TESTOWANIE ODBIORU REKLAMY (post-testy) - istotny na tym etapie jest fakt, że odbiór reklamy powinien być analizowany w warunkach naturalnych. Badania można prowadzić w różnych okresach trwania kampanii reklamowej, aby mieć możliwość dostrzeżenia zmian w postawach i zachowaniach konsumentów.
  5. OCENA REZULTATÓW – to etap, na którym poddajemy analizie wyniki przeprowadzonej kampanii reklamowej. Badamy jej skuteczność wyrażoną w stopniu osiągnięcia pożądanych celów, które przyświecały rozpoczęciu całego projektu

Jak już zostało to wspomniane w zakresie komunikacji marketingowej poddajemy badaniu nie tylko reklamy, ale całe kampanie marketingowe (czyli także kampanie promocyjne, programy lojalnościowe itp.). Przedstawiona oferta w odpowiedzi na Państwa zapytanie zawsze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb. Proponujemy w niej dobór odpowiednich metod badawczych oraz analiz statystycznych, dzięki którym uzyskujemy twarde dowody skuteczności prowadzonych działań marketingowych.
 

Eu-Consult