Aktualności na stronie

  
2020-12-24
Kolejne zamówienie dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych...

2020-12-23
Zakończenie prac audytowych

Zakończono prace nad audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie...

2020-12-22
Zakończenie prac nad strategią

Zespół firmowy zakończył prace nad dokumentem pt. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”

2020-12-21
Zakończenie badań dla Miasta Olsztyna

Zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 oraz opracowano raport ewaluacyjny.

2020-12-20
Zakończenie prac nad ewaluacją RIS Mazowsze

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku....

2020-12-19
Badanie dla Unii producentów i pracodawców przemysłu...

Zakończono badania oraz prace nad raportem w ramach zamówienia pt. Przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji...

2020-12-18
Badanie dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Zespół EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad badaniem dla Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji...

2020-12-17
Zakończenie ewaluacji dla dzielnicy Bielany

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad ewaluacją zakończonego zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie zintegrowanych...

2020-12-16
Ekspertyzy dla Ministerstwa Infrastruktury

Miło nam poinformować, że zespół ekspertów zakończył prace nad ekspertyzami dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Wdrożenie...

2020-12-15
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

Zakończono prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2....

2020-12-14
Zlecenie dla Miasta Zakopane

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad Ewaluacją „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto...

2020-12-13
Zrealizowanie zamówienia dla Narodowego Instytutu...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. „Analiza beneficjentów priorytetu...

2020-12-12
Analiza dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakończyliśmy prace nad analizą nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacją obszarów objętych dofinansowaniem...

2020-12-11
Zamówienia dla Urzędu Miasta st. Warszawy

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. dziękujemy uczestnikom...

2020-12-10
Badanie dla PCPR w Słupsku

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził badanie ewaluacyjne programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez PCPR...

2020-12-09
Badanie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zakończyliśmy prace nad Raportem z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2020-12-08
Kolejne zamówienie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonali opracowanie analizy potrzeb rozwoju transportu publicznego na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.

2020-12-07
Realizacja zamówienia dla Powiatu Wołomińskiego

Nasi pracownicy zakończyli prace nad projektem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego w zakresie diagnostycznym i...

2020-12-06
Zamówienia dla PARP

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy system monitoringu działań Animatorów Platform Startowych wraz z systemem wsparcia doradczo-szkoleniowego...

2020-12-05
Ewaluacja dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Wykonaliśmy usługę ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu : „TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych...

2020-12-04
Zlecenie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończyli prace nad aktualizacją planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na...

2020-12-03
Ekspertyza na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy badania i analizy nad opracowaniem ekspertyzy na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

2020-12-02
Zamówienie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki...

Zrealizowaliśmy I etap zamówienia dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2021-2027.

2020-12-01
Monitoring na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony...

Miło nam przekazać, że świadczyliśmy na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska usługę w zakresie prowadzenia monitoringu...

2020-11-30
Zakończenie prac badawczych dla Narodowego Instytutu...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wielomiesięczną pracę nad przeprowadzeniem ewaluacji realizacji zadania „Badanie...

2020-11-19
Opracowanie ewaluacji na potrzeby GPR Kartuz

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem ewaluacji „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Wszystkim...

2020-10-14
Zakończenie kolejnego etapu monitoringu dla Generalnej...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo...

2020-10-06
Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego....

2020-09-29
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w...

2020-09-01
Badania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Aktualności

2020-12-24
Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach OP 4. Środowisko i kultura RPO-L2020”
2020-12-23
Zakończono prace nad audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Kwidzyna
2020-12-22
Zespół firmowy zakończył prace nad dokumentem pt. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”
2020-12-21
Zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 oraz opracowano raport ewaluacyjny.
2020-12-20
Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Serdecznie dziękujemy ekspertom za poświęcony czas.
2020-12-19
Zakończono badania oraz prace nad raportem w ramach zamówienia pt. Przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji projektu pt. „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu”
2020-12-18
Zespół EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad badaniem dla Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze oświaty i wychowania”
2020-12-17
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad ewaluacją zakończonego zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2020-12-16
Miło nam poinformować, że zespół ekspertów zakończył prace nad ekspertyzami dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Wdrożenie krajowego minimalnego profilu NETEX” oraz „Wdrożenie krajowego punktu dostępu (KPD) do usług informacji o podróżach multimodalnych ”
2020-12-15
Zakończono prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2. Rozwój cyfrowy”
2020-12-14
Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad Ewaluacją „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zakopane na lata 2016-2023
2020-12-13
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. „Analiza beneficjentów priorytetu 3 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, edycja 2019”
2020-12-12
Zakończyliśmy prace nad analizą nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacją obszarów objętych dofinansowaniem POPC mających niskie i wysokie poziomy penetracji usługami szerokopasmowymi wraz z analizą obszarów POPC pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
2020-12-11
Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. dziękujemy uczestnikom i respondentom za aktywny udział w badaniu.
2020-12-10
Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził badanie ewaluacyjne programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez PCPR w Słupsku.
2020-12-09
Zakończyliśmy prace nad Raportem z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2020-12-08
Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonali opracowanie analizy potrzeb rozwoju transportu publicznego na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.
2020-12-07
Nasi pracownicy zakończyli prace nad projektem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego w zakresie diagnostycznym i koncepcyjnym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział.
2020-12-06
Miło nam przekazać, że opracowaliśmy system monitoringu działań Animatorów Platform Startowych wraz z systemem wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz systemem monitoringu startupów, które zakończą inkubację w Platformach startowych. Zamówienie realizowane jest dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2020-12-05
Wykonaliśmy usługę ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu : „TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2020-12-04
Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończyli prace nad aktualizacją planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030
2020-12-03
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy badania i analizy nad opracowaniem ekspertyzy na potrzeby przygotowania programu rozwoju ruchu rowerowego w Polsce w związku z trwającymi pracami nad programowaniem perspektywy finansowej 2021-2027. Dziękujemy Centrum Unijnych Projektów Transportowych za zaufanie i merytoryczną współpracę.
2020-12-02
Zrealizowaliśmy I etap zamówienia dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2021-2027.
2020-12-01
Miło nam przekazać, że świadczyliśmy na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska usługę w zakresie prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w realizacji zamówienia.
2020-11-30
Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wielomiesięczną pracę nad przeprowadzeniem ewaluacji realizacji zadania „Badanie i i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych a adaptacją do jego zmian” dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dziękujemy za miła współpracę przy realizacji zamówienia.
2020-11-19
Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem ewaluacji „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Wszystkim respondentom i instytucjom zaangażowanym w realizację serdecznie dziękujemy.
2020-10-14
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.
2020-10-06
Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego. Usługa została wykonana dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
2020-09-29
Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPOWP 2014-2020”
2020-09-01
W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe zachowań i reakcji na obostrzenia w funkcjonowaniu społecznym związanych z pandemią COVID-19
2020-08-20
W wyniku prowadzonych negocjacji firma EU-CONSULT podpisała umowę ramową z Agencją Badań Medycznych na świadczenie usług w zakresie analiz finansowych przedsiębiorstw, w tym analiz w zakresie wywiadu gospodarczego przedsiębiorstw.
2020-08-19
Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonał dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów badanie ewaluacyjne rządowych polityk publicznych w kontekście bieżących potrzeb społecznych i aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie. Serdecznie dziękujemy respondentom za udział w badaniach.
2020-07-22
Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt. Ocena bieżąca działań podejmowanych w ramach V osi POIiŚ 2014-2020. Usługa była wykonywana dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
2020-07-08
Dziękujemy respondentom oraz przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WM za pomoc i wsparcie w ramach realizowanej przez nas usługi dotyczącej przeprowadzenia badania i opracowania raportu końcowego pn. Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim
2020-06-03
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy jeden z największych projektów badawczych w ponad 10-letniej historii firmy. Dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe na potrzeby wyznaczenia parametrów zgeneralizowanego kosztu podróży. Wartość kontraktu wyniosła 0,5 mln zł. Serdecznie dziękujemy Zamawiającemu za merytoryczną i rzeczową współpracę.
2020-04-03
Miło nam poinformować, że zakończono realizację badanie pt. Wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020, w obszarze wsparcia programu na polsko-słowackim
2020-04-02
Eksperci branżowi wraz z członkami zespołu EU-C zakończyli prace nad ekspertyzą dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Podstawy programowania i funkcjonowania zrównoważonej mobilności miejskiej w nowej perspektywie finansowej”,
2020-03-30
Miło nam przekazać, że eksperci zatrudnieni w ramach zespołu projektowego wykonali usługę dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych pn. „Analiza projektów morskich i śródlądowych, realizowanych w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020, pod kątem ich wpływu na rozwój transportu wodnego, wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo”
2020-03-18
Miło nam poinformować, że zespół badawczy EU-C zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
2020-02-29
Wykonaliśmy usługę kompleksowego przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii eksportowych oraz analizy rynków zagranicznych w tym kontekście, wśród przedsiębiorców we wskazanych sektorach gospodarki województwa świętokrzyskiego
2020-02-07
Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych (e-administracja, e-kultura, e-zdrowie) w perspektywie 2014-2020. Dziękujemy beneficjentom oraz przedstawicielom Zamawiającego za pomoc i uczestnictwo w badaniu.
2020-01-08
Nasi pracownicy przeprowadzili badanie skuteczności działań informacyjno - promocyjnych Projektu pt. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
2020-01-02
Miło nam przekazać, że opracowaliśmy koncepcję rozwoju dróg rowerowych z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem
2019-12-23
Miło nam poinformować, że nasi pracownicy oraz współpracujący eksperci przeprowadzili dla Instytut Badań Edukacyjnych badanie potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników ZRK
2019-12-20
Zakończono prace nad wykonaniem badania pn. Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych. Respondentom oraz przedstawicielom Zamawiającego serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i merytoryczną współpracę.
2019-12-13
Przeprowadziliśmy badanie oraz przygotowaliśmy raport końcowy dla projektu pt. Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”. Serdecznie dziękujemy respondentom oraz przedstawicielom Zamawiającego za merytoryczną współpracę.
2019-12-05
W wyniku kilkumiesięcznych prac badawczych, ewaluatorzy EU-C opracowali raport końcowy z badania komplementarności FEAD i EFS
2019-12-04
Miło nam poinformować, że zespół badawczy firmy EU-CONSULT wraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył prace nad dokumentem pt. Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030. Szczególnie chcielibyśmy podziękować pracownikom Urzędu Miasta Kielce za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badań.
2019-12-02
Zespół badawczy zakończył prace nad projektem pt. „Ocena wpływu działań projektu na aspekt społeczno-gospodarczy” projektu LIFE13 NAT/PL/000009: Active protection of watercrowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland. Serdecznie dziękujemy pracownikom Zamawiającego za miłą i rzeczową współpracę.
2019-11-29
Z początkiem grudnia wykonaliśmy badanie pt.: „Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV osi priorytetowej Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Dziękujemy przedstawicielom Zamawiającego za merytoryczną współpracę.
7... 3 2 1 »
Eu-Consult