Aktualności na stronie

  
2020-12-24
Kolejne zamówienie dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych...

2020-12-23
Zakończenie prac audytowych

Zakończono prace nad audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie...

2020-12-22
Zakończenie prac nad strategią

Zespół firmowy zakończył prace nad dokumentem pt. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”

2020-12-21
Zakończenie badań dla Miasta Olsztyna

Zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 oraz opracowano raport ewaluacyjny.

2020-12-20
Zakończenie prac nad ewaluacją RIS Mazowsze

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku....

2020-12-19
Badanie dla Unii producentów i pracodawców przemysłu...

Zakończono badania oraz prace nad raportem w ramach zamówienia pt. Przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji...

2020-12-18
Badanie dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Zespół EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad badaniem dla Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji...

2020-12-17
Zakończenie ewaluacji dla dzielnicy Bielany

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad ewaluacją zakończonego zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie zintegrowanych...

2020-12-16
Ekspertyzy dla Ministerstwa Infrastruktury

Miło nam poinformować, że zespół ekspertów zakończył prace nad ekspertyzami dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Wdrożenie...

2020-12-15
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

Zakończono prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2....

2020-12-14
Zlecenie dla Miasta Zakopane

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad Ewaluacją „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto...

2020-12-13
Zrealizowanie zamówienia dla Narodowego Instytutu...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. „Analiza beneficjentów priorytetu...

2020-12-12
Analiza dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakończyliśmy prace nad analizą nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacją obszarów objętych dofinansowaniem...

2020-12-11
Zamówienia dla Urzędu Miasta st. Warszawy

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. dziękujemy uczestnikom...

2020-12-10
Badanie dla PCPR w Słupsku

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził badanie ewaluacyjne programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez PCPR...

2020-12-09
Badanie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zakończyliśmy prace nad Raportem z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2020-12-08
Kolejne zamówienie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonali opracowanie analizy potrzeb rozwoju transportu publicznego na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.

2020-12-07
Realizacja zamówienia dla Powiatu Wołomińskiego

Nasi pracownicy zakończyli prace nad projektem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego w zakresie diagnostycznym i...

2020-12-06
Zamówienia dla PARP

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy system monitoringu działań Animatorów Platform Startowych wraz z systemem wsparcia doradczo-szkoleniowego...

2020-12-05
Ewaluacja dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Wykonaliśmy usługę ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu : „TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych...

2020-12-04
Zlecenie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończyli prace nad aktualizacją planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na...

2020-12-03
Ekspertyza na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy badania i analizy nad opracowaniem ekspertyzy na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

2020-12-02
Zamówienie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki...

Zrealizowaliśmy I etap zamówienia dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2021-2027.

2020-12-01
Monitoring na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony...

Miło nam przekazać, że świadczyliśmy na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska usługę w zakresie prowadzenia monitoringu...

2020-11-30
Zakończenie prac badawczych dla Narodowego Instytutu...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wielomiesięczną pracę nad przeprowadzeniem ewaluacji realizacji zadania „Badanie...

2020-11-19
Opracowanie ewaluacji na potrzeby GPR Kartuz

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem ewaluacji „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Wszystkim...

2020-10-14
Zakończenie kolejnego etapu monitoringu dla Generalnej...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo...

2020-10-06
Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego....

2020-09-29
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w...

2020-09-01
Badania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Klienci

Świadczymy usługi z zakresu badań ewaluacyjnych, badań społecznych, analiz i projekcji finansowych, budżetowania, audytów zewnętrznych, wycen, zamówień publicznych oraz dokumentacji środowiskowej i unijnej. Naszymi głównymi klientami są Ministerstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz wiodące firmy consultingowe w Polsce, które na zasadzie podwykonawstwa zlecają nam wykonanie opracowań eksperckich.

Do naszych klientów należą między innymi:

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Agencja Badań Medycznych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • BOŚ EKO PROFIT S. A.
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 • Centrum Kultury w Błoniu
 • Centrum Medyczne Kształcenia Zawodowego
 • Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy
 • Centrum Projektów Europejskich
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (jednostka budżetowa Ministerstwa Zdrowia)
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej 
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie
 • Gorczański Park Narodowy
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kopalnia Soli ,,Wieliczka” Spółka Akcyjna
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Mazowiecki Inkubator Technologiczny
 • Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Naczelna Izba Lekarska
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Polska Federacja Szpitali
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej
 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
 • Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Totalizator Sportowy sp. z o.o.
 • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Uniwersytet Warszawski
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Związek Celowy Gmin MG-6
 • Związek Gmin Lubelszczyzny
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Adama Mickiewicza
 • Instytut Ochrony Środowiska
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Zarządzania i Samorządności 
 • Gmina Baranów Sandomierski
 • Gmina Białobrzegi
 • Gmina Bieliny
 • Gmina Biłgoraj
 • Gmina Błonie
 • Gmina Miasto Bochnia
 • Gmina Bolesław
 • Gmina Brwinów
 • Gmina Bytom
 • Gmina Daleszyce
 • Gmina Dąbrowa Białostocka
 • Gmina Miasto Dębica
 • Gmina Dobroszyce
 • Gmina Dygowo
 • Gmina Dywity
 • Gmina Dzierzgoń
 • Gmina Dzierżoniów
 • Gmina Miasto Elbląg
 • Gmina Miasto Ełk
 • Gmina Gąbin
 • Gmina Miejska Giżycko
 • Gmina Miejska Głogów
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Golina
 • Gmina Miasto Golub – Dobrzyń
 • Gmina Gromadka
 • Gmina Gródek nad Dunajcem
 • Gmina Grudusk
 • Gmina Halinów
 • Gmina Jabłonna
 • Gmina Miejska Jarosław
 • Gmina Juchnowiec Kościelny
 • Gmina Kałuszyn
 • Gmina Kielce
 • Gmina Klucze
 • Gmina Kłaj
 • Gmina Knurów
 • Gmina Kolno
 • Gmina Koneck
 • Gmina Miejska Kościerzyna
 • Gmina Krasocin
 • Gmina Krempna
 • Gmina Miasto Krosno
 • Gmina Krzanowice
 • Gmina Lewin Kłodzki
 • Gmina Linia
 • Gmina Liniewo
 • Gmina Lubniewice
 • Gmina i Miasto Lwówek Śląski
 • Gmina Łobez
 • Gmina Łochów
 • Gmina Markusy
 • Gmina i Miasto Mirosławiec
 • Gmina Maków Podhalański
 • Gmina Miastko
 • Gmina Miejska Mielec
 • Gmina Mieścisko
 • Gmina Mosina
 • Gmina Myszków
 • Gmina Myszyniec
 • Gmina Nadarzyn
 • Gmina Narol
 • Gmina Niechlów
 • Gmina Nowe Miasto Lubawskie
 • Gmina Odrzywół
 • Gmina Olsztyn
 • Gmina Opoczno
 • Gmina Orzysz
 • Gmina Ostrów Mazowiecka
 • Gmina Ożarów Mazowiecki
 • Gmina Parzęczew
 • Gmina Miasto Płońsk
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański
 • Gmina Miejska Przeworsk
 • Gmina Przygodzice
 • Gmina Radłów
 • Gmina Miasta Radom
 • Gmina Radzymin
 • Gmina Miasto Reda
 • Gmina Resko
 • Gmina Rudna
 • Gmina Rudnik
 • Gmina Rybno
 • Gmina Ryki
 • Gmina Santok
 • Gmina Sianów
 • Gmina Siemianowice Śląskie
 • Gmina Skarszewy
 • Gmina Skulsk
 • Gmina Słupsk
 • Gmina Spiczyn
 • Gmina Starachowice
 • Gmina Stawiguda
 • Gmina Stoszowice
 • Gmina Szczawnica
 • Gmina Szczecinek
 • Gmina Miejska w Szczytnie
 • Gmina Szydłowiec
 • Gmina Miejska Świdnik
 • Gmina Świętochłowice
 • Gmina Tarnowskie Góry
 • Gmina Toszek
 • Gmina Tuchola
 • Gmina Tuchomie
 • Gmina Waganiec
 • Gmina Wałbrzych
 • Gmina Wąsewo
 • Gmina Wiązowna
 • Gmina Wieliszew
 • Gmina Wierzchowo
 • Gmina Władysławowo
 • Gmina Wola Krzysztoporska
 • Gmina Zabrodzie
 • Gmina Zagórz
 • Gmina Miasto Zakopane
 • Gmina Miejska Zawidów
 • Gmina Ząbkowice Śląskie
 • Gmina Zduńska Wola
 • Gmina Miasto Zgierz
 • Gmina Złocieniec
 • Gmina Złotoryja
 • Gmina Żary
 • Gmina Żelechów
 • Gmina Żukowo
 • Urząd Miasta Białogard
 • Urząd Miasta Białystok
 • Urząd Miasta Brzeziny
 • Urząd Miasta Bydgoszcz
 • Urząd Miasta Chojnice
 • Urząd Miasta Chorzów
 • Urząd Miasta Ełk
 • Urząd Miasta Gdańska
 • Urząd Miasta w Gliwicach
 • Urząd Miasta Inowrocław
 • Urząd Miasta Jelenia Góra
 • Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Urząd Miasta Kielce
 • Urząd Miasta Kolno
 • Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
 • Urząd Miasta Koszalin
 • Urząd Miasta Legionowo
 • Urząd Miasta Leszno
 • Urząd Miasta Lubartów
 • Urząd Miasta Łańcut
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Urząd Miasta Malbork
 • Urząd Miasta Muszyna
 • Urząd Miasta Myślenice
 • Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 • Urząd Miasta Nysa
 • Urząd Miasta Olkusz
 • Urząd Miasta Ostrołęka
 • Urząd Miasta i Gminy Pelplin
 • Urząd Miasta Płocka
 • Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • Urząd Miasta Przemyśl
 • Urząd Miasta Puck
 • Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
 • Urząd Miasta Rybnik
 • Urząd Miasta Rzeszów
 • Urząd Miasta Sępólno Krajeńskie
 • Urząd Miasta Serock
 • Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
 • Urząd Miasta Słupsk
 • Urząd Miasta Sulejówek
 • Urząd Miasta Suwałki
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Ustka
 • Urząd Miasta st. Warszawa
 • Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
 • Urząd Miasta Żyrardów
 • Powiat w Białej Podlaskiej
 • Powiat Bytowski
 • Powiat Gliwicki
 • Powiat Gryfiński
 • Powiat Kolneński
 • Powiat Kwidzyński
 • Powiat Łańcucki
 • Powiat Mikołowski
 • Powiat Nidzicki
 • Powiat Ostródzki
 • Powiat Piotrkowski
 • Powiat Pruszkowski
 • Powiat Puławski
 • Powiat Rycki
 • Powiat Słubicki
 • Powiat Starogardzki
 • Powiat Strzeliński
 • Powiat Szydłowiecki
 • Powiat Toruński
 • Powiat Trzebnicki
 • Powiat Wąbrzeski
 • Powiat Wielicki
 • Powiat Wołomiński
 • Powiat Wyszkowski
 • Powiat Zduńskowolski
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 • Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
 • Krajowe Centrum ds. AIDS
 • Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem
 • Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
 • STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH ”AGLOMERACJA RZESZOWSKA
 • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Szczecińska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.
 • Eko-inwestycja Sp. z o.o.
 • FORUM KULTURY Sp. z o.o.
 • Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 • Górnośląski Związek Metropolitarny
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
 • KGHM Ecoren Sp. z o.o.
 • Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny
 • LGD Kaszubska droga
 • LGD Ponidzie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
 • Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
 • TechnoBoard Sp. z o.o.
 • Unimor Radiocom Sp. z o.o.
 • AECOM Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka”
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Pszczynie
Eu-Consult