Aktualności na stronie

  
2019-05-08
Wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach RPO WD

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw...

2019-05-02
Badanie dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji nasi pracownicy przygotowali analizę i ocenę realizacji opracowanych przez JST planów strategicznych...

2019-04-30
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy prace na wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wybranych wskaźników rezultatu RPO WŚ

2019-04-17
Strategia dla podmiotu publicznego

Nasi eksperci zakończyli prace nad Strategią Rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025

2019-03-20
Badanie dla Miasta Łodzi

Dla Miasta Łodzi wykonaliśmy usługę polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji Działania 1. ”Orientacja na Mieszkańca”...

2019-02-28
Ewaluacja programu- Centrum Projektów Europejskich

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące średniookresowej oceny oddziaływania interwencji na szczegółowe...

2019-01-23
Badanie jakościowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Miło nam przekazać, że Instytut Badań Edukacyjnych zlecił nam badanie jakościowe pt. Analiza Kompetencji i kwalifikacji w...

2018-12-24
Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie

2018-12-21
Badanie dla Miasta Gdańska

Przeprowadziliśmy ewaluację Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016-2023

2018-12-19
Zakończenie prac nad projektem dla Kancelarii Prezesa...

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjnego działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego...

2018-12-12
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego

Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy raport końcowy z badania pt. Ewaluacja projektu Małopolski Festiwal Innowacji w...

2018-12-12
Badanie ewaluacyjne z zakresu rewitalizacji

Wykonaliśmy badanie ewaluacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020

2018-11-07
Polska Federacja Szpitali kolejnym klientem firmy...

Dla Polskiej Federacji Szpitali przeprowadzimy pogłębione badania wśród polskich szpitali

2018-10-31
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Wykonaliśmy opracowanie pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej...

2018-10-31
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zespół EU-CONSULT wykonuje obecnie badanie społeczne pn. System oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie...

2018-09-13
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy projekt pt. Opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw z terenu województwa...

2018-08-31
Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Podpisaliśmy umowę na organizację i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu...

2018-08-30
Miasto Żyrardów nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Żyrardów przeprowadzimy projekt badawczy pt. Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej dla Żyrardowa na tle...

2018-08-15
Kolejne zamówienie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Już po raz trzeci wykonamy roczny raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2018-08-01
Ocena ewaluacyjna dla Agencji Restrukturyzacji i...

Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzimy ocenę Programu dla szkół

2018-07-31
Miasto Ustka nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Ustki wykonamy opracowanie pn. „Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce”

2018-07-04
Realizacja kolejnego projektu z zakresu transportu

Dla Miasta Bydgoszcz opracowaliśmy 6-cio Punktowe Plany Rozwoju dla minimum 5 Centrów Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

2018-06-12
Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

W najbliższych miesiącach wykonamy badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja realizacji pilotażu programu „Dobry pomysł”

2018-05-16
Port Lotniczy Modlin nowym klientem firmy EU-CONSULT

Miło nam przekazać, że Port Lotniczy Modlin zlecił nam przeprowadzenie badania ankietowego na temat mobilności wśród pasażerów...

2018-04-26
Zakończenie prac nad projektem z zakresu transportu...

Zespół naszych ekspertów przygotował analizy stanu połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania...

2018-04-18
Finalizacja kontraktu z Urzędem Marszałkowskim...

Zakończyliśmy prace terenowe w ramach projektu pt. Usługa przeprowadzenia badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach...

2018-02-05
Zakończenie projektu badawczego dla Miasta Rybnika

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy protokół zdawczo-odbiorczy na wykonanie badania pt. Problematyka badań potrzeb mieszkaniowych...

2018-01-03
Badania dla Gminy Bytom

Nasz zespół zakończył prace nad raportami końcowymi z badań w ramach projektu pt. Badanie jakości życia na obszarze rewitalizacji

2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Badanie komunikacji marketingowej

Jednym z najważniejszych działań marketingowych jest komunikacja z konsumentami. Waga tych działań najczęściej związana jest z faktem, że wydatki na nie poświęcone są względnie bardzo duże, podobnie jak ryzyko popełnienia błędu w ich zakresie. Niewłaściwe poinformowanie odbiorców naszego produktu między innymi o jego istnieniu, właściwościach lub korzyściach płynących z zakupu przełożą się na mierne wyniki sprzedażowe i pogorszenie kondycji firmy.
Choć najbardziej popularną formą komunikacji jest przekaz reklamowy nie można zapominać o akcjach promocyjnych, public relations, programach lojalnościowych, marketingu bezpośrednim itp.
Nasza oferta badania komunikacji marketingowej zawiera kompleksową pomoc na każdym etapie powstawania idei, wdrażania i oceny jej wyników.

  1. POSZUKIWANIE KONCEPCJI – pomysł na reklamę zgodny z celami marketingowymi firmy jest fundamentem efektywnego przekazu. Na tym etapie najlepiej spisują się metody jakościowe (m. in. wywiady indywidualne i grupowe, stosowanie technik projekcyjnych itp.)
  2. TESTOWANIE KONCEPCJI REKLAMY – jest etapem, w którym badamy metodami jakościowymi i/lub ilościowymi, która z wykreowanych koncepcji jest najlepsza, czy reklama będzie spełniać cel marketingowy, czy zawiera obietnicę dla konsumenta oraz korzyści płynące z zakupu. Celem badań na tym etapie jest również sprawdzenie, który nośnik będzie najbardziej odpowiedni dla naszej reklamy, oraz która z koncepcji będzie najlepiej zrozumiana.
  3. TESTY PRZED KAMPANIĄ (pre-testy) – przeprowadzamy je gdy mamy gotową, przetestowaną i zrealizowaną koncepcję przekazu reklamowego. Na tym etapie testujemy bowiem zrealizowaną już ideę. Najczęściej koncentrujemy się na poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych konsekwencjach kontaktu odbiorcy z przekazem reklamowym. Najważniejsze dla nas jest czy przekaz zostanie dostrzeżony, zapamiętany i zrozumiany. Następnie, czy wywoła pożądanego przez nas emocje, czy przyczyni się do zmiany postawy. Ostatecznie badamy czynnik behawioralny czyli deklarowaną chęć zakupu oraz rzeczywiste zachowania konsumenckie.
  4. TESTOWANIE ODBIORU REKLAMY (post-testy) - istotny na tym etapie jest fakt, że odbiór reklamy powinien być analizowany w warunkach naturalnych. Badania można prowadzić w różnych okresach trwania kampanii reklamowej, aby mieć możliwość dostrzeżenia zmian w postawach i zachowaniach konsumentów.
  5. OCENA REZULTATÓW – to etap, na którym poddajemy analizie wyniki przeprowadzonej kampanii reklamowej. Badamy jej skuteczność wyrażoną w stopniu osiągnięcia pożądanych celów, które przyświecały rozpoczęciu całego projektu

Jak już zostało to wspomniane w zakresie komunikacji marketingowej poddajemy badaniu nie tylko reklamy, ale całe kampanie marketingowe (czyli także kampanie promocyjne, programy lojalnościowe itp.). Przedstawiona oferta w odpowiedzi na Państwa zapytanie zawsze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb. Proponujemy w niej dobór odpowiednich metod badawczych oraz analiz statystycznych, dzięki którym uzyskujemy twarde dowody skuteczności prowadzonych działań marketingowych.
 

Eu-Consult