Aktualności na stronie

  
2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

2017-08-03
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy...

2017-08-02
Realizacja kolejnego zamówienia dla Miasta Koszalin

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016

2017-06-15
Realizacja badania ewaluacyjnego RPO WO 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020

2017-05-18
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego –...

2017-04-14
Programy rewitalizacji dla JST

Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy...

2017-03-22
Zakończenie prac nad strategią rozwoju

Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +

2017-03-15
Gmina Władysławowo klejnym klientem EU-CONSULT...

Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów...

2017-03-08
Kolejne zamówienia dla Miasta Krosna

Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków...

2017-02-23
Zakończenie badań transportowych

Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu...

2017-02-15
Realizacja zamówienia dla Powiatu Piotrkowskiego

W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki...

2017-02-06
Strategia Rozwoju dla Gminy Rybno

Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2017-01-18
Program Strategmed

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet...

2017-01-10
Realizacja badania Państwowego Zakładu Higieny

Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej...

2016-12-16
Zakończenie prac dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy...

2016-12-12
WUP w Szczecinie klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie...

2016-11-24
Realizacja badania dla Ministerstwa Infrastruktury...

W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym

2016-11-16
Kolejna umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia...

2016-11-02
Dokumentacja techniczna dla Miasta Skarszewy

W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew

2016-10-26
Kolejna umowa z Miaste Białogard

Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard

2016-10-05
Umowa z WUP Katowice

Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników...

2016-10-05
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy klientem EU-CONSULT...

W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu...

2016-10-05
Realizacja zamówienia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich...

Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa...

2016-09-14
Miasto Puck kolejnym klientem firmy EU-CONSULT sp....

Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”

2016-08-17
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach

Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia...

2016-07-29
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie

W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

2016-07-06
Badanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2016-06-15
Pozyskanie środków europejskich dla kolejnego...

Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację...

2016-05-11
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Badanie komunikacji marketingowej

Jednym z najważniejszych działań marketingowych jest komunikacja z konsumentami. Waga tych działań najczęściej związana jest z faktem, że wydatki na nie poświęcone są względnie bardzo duże, podobnie jak ryzyko popełnienia błędu w ich zakresie. Niewłaściwe poinformowanie odbiorców naszego produktu między innymi o jego istnieniu, właściwościach lub korzyściach płynących z zakupu przełożą się na mierne wyniki sprzedażowe i pogorszenie kondycji firmy.
Choć najbardziej popularną formą komunikacji jest przekaz reklamowy nie można zapominać o akcjach promocyjnych, public relations, programach lojalnościowych, marketingu bezpośrednim itp.
Nasza oferta badania komunikacji marketingowej zawiera kompleksową pomoc na każdym etapie powstawania idei, wdrażania i oceny jej wyników.

  1. POSZUKIWANIE KONCEPCJI – pomysł na reklamę zgodny z celami marketingowymi firmy jest fundamentem efektywnego przekazu. Na tym etapie najlepiej spisują się metody jakościowe (m. in. wywiady indywidualne i grupowe, stosowanie technik projekcyjnych itp.)
  2. TESTOWANIE KONCEPCJI REKLAMY – jest etapem, w którym badamy metodami jakościowymi i/lub ilościowymi, która z wykreowanych koncepcji jest najlepsza, czy reklama będzie spełniać cel marketingowy, czy zawiera obietnicę dla konsumenta oraz korzyści płynące z zakupu. Celem badań na tym etapie jest również sprawdzenie, który nośnik będzie najbardziej odpowiedni dla naszej reklamy, oraz która z koncepcji będzie najlepiej zrozumiana.
  3. TESTY PRZED KAMPANIĄ (pre-testy) – przeprowadzamy je gdy mamy gotową, przetestowaną i zrealizowaną koncepcję przekazu reklamowego. Na tym etapie testujemy bowiem zrealizowaną już ideę. Najczęściej koncentrujemy się na poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych konsekwencjach kontaktu odbiorcy z przekazem reklamowym. Najważniejsze dla nas jest czy przekaz zostanie dostrzeżony, zapamiętany i zrozumiany. Następnie, czy wywoła pożądanego przez nas emocje, czy przyczyni się do zmiany postawy. Ostatecznie badamy czynnik behawioralny czyli deklarowaną chęć zakupu oraz rzeczywiste zachowania konsumenckie.
  4. TESTOWANIE ODBIORU REKLAMY (post-testy) - istotny na tym etapie jest fakt, że odbiór reklamy powinien być analizowany w warunkach naturalnych. Badania można prowadzić w różnych okresach trwania kampanii reklamowej, aby mieć możliwość dostrzeżenia zmian w postawach i zachowaniach konsumentów.
  5. OCENA REZULTATÓW – to etap, na którym poddajemy analizie wyniki przeprowadzonej kampanii reklamowej. Badamy jej skuteczność wyrażoną w stopniu osiągnięcia pożądanych celów, które przyświecały rozpoczęciu całego projektu

Jak już zostało to wspomniane w zakresie komunikacji marketingowej poddajemy badaniu nie tylko reklamy, ale całe kampanie marketingowe (czyli także kampanie promocyjne, programy lojalnościowe itp.). Przedstawiona oferta w odpowiedzi na Państwa zapytanie zawsze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb. Proponujemy w niej dobór odpowiednich metod badawczych oraz analiz statystycznych, dzięki którym uzyskujemy twarde dowody skuteczności prowadzonych działań marketingowych.
 

Eu-Consult