Aktualności na stronie

  
2020-10-14
Zakończenie kolejnego etapu monitoringu dla Generalnej...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo...

2020-10-06
Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego....

2020-09-29
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w...

2020-09-01
Badania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe...

2020-08-20
Umowa ramowa z Agencją Badań Medycznych

W wyniku prowadzonych negocjacji firma EU-CONSULT podpisała umowę ramową z Agencją Badań Medycznych na świadczenie usług...

2020-08-19
Wykonanie badania dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonał dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów badanie ewaluacyjne rządowych polityk publicznych...

2020-07-22
Badanie ewaluacyjne z zakresu transportu

Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt. Ocena bieżąca działań podejmowanych w ramach V...

2020-07-08
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Dziękujemy respondentom oraz przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WM za pomoc i wsparcie w ramach realizowanej przez...

2020-06-03
Zakończenie projektu dla Centrum Unijnych Projektów...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy jeden z największych projektów badawczych w ponad 10-letniej historii firmy. Dla Centrum...

2020-04-03
Badanie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Miło nam poinformować, że zakończono realizację badanie pt. Wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu dla Programu...

2020-04-02
Ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury

Eksperci branżowi wraz z członkami zespołu EU-C zakończyli prace nad ekspertyzą dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Podstawy...

2020-03-30
Wykonanie ewaluacji programu POIiŚ

Miło nam przekazać, że eksperci zatrudnieni w ramach zespołu projektowego wykonali usługę dla Centrum Unijnych Projektów...

2020-03-18
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Miło nam poinformować, że zespół badawczy EU-C zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja on-going...

2020-02-29
Opracowanie analizy rynków zagranicznych dla województwa...

Wykonaliśmy usługę kompleksowego przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii...

2020-02-07
Zakończenie prac nad ewaluacją RPO WD

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych...

2020-01-08
Badanie ewaluacyjne dla NFOŚiGW

Nasi pracownicy przeprowadzili badanie skuteczności działań informacyjno - promocyjnych Projektu pt. „Ogólnopolski system...

2020-01-02
Zakończenie prac nad koncepcją dróg rowerowych...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy koncepcję rozwoju dróg rowerowych z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna...

2019-12-23
Zakończenie badania dla IBE

Miło nam poinformować, że nasi pracownicy oraz współpracujący eksperci przeprowadzili dla Instytut Badań Edukacyjnych badanie...

2019-12-20
Kolejne badanie dla Ministerstwa Zdrowia

Zakończono prace nad wykonaniem badania pn. Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach...

2019-12-13
Badanie ewaluacyjne dla UMWM

Przeprowadziliśmy badanie oraz przygotowaliśmy raport końcowy dla projektu pt. Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji...

2019-12-05
Zakończenie projektu badawczego dla Ministerstwa...

W wyniku kilkumiesięcznych prac badawczych, ewaluatorzy EU-C opracowali raport końcowy z badania komplementarności FEAD i EFS

2019-12-04
Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Miło nam poinformować, że zespół badawczy firmy EU-CONSULT wraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w...

2019-12-02
Zakończenie projektu badawczego dla Regionalnej...

Zespół badawczy zakończył prace nad projektem pt. „Ocena wpływu działań projektu na aspekt społeczno-gospodarczy” projektu...

2019-11-29
Projekt badawczy dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Z początkiem grudnia wykonaliśmy badanie pt.: „Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu...

2019-11-21
Zakończenie projektu badawczego dla NAWA

Miło nam poinformować, że EU-CONSULT jako partner konsorcjum zrealizowała badania dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej....

2019-10-24
Opracowanie ewaluacji ex-ante wojewódzkiego dokumentu...

Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt.: Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii...

2019-10-01
Zakończenie projektu badawczego dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy badanie pn. ”Problemy, potrzeby, wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim...

2019-08-30
Zakończenie prac dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Członkowie zespołu projektowego firmy EU-CONSULT opracowali raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu...

2019-08-30
Zakończenie prac nad analizami statystycznymi

Zakończyliśmy prace nad analizami statystycznymi danych uzyskanych z punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Zlecenie zostało...

2019-06-12
Zakończenie zamówienia dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy prace nad zamówieniem dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pt. Wykonanie...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Home » Aktualności » Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

2020-10-06

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego. Usługa została wykonana dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego. Usługa została wykonana dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Cofnij

Eu-Consult