Aktualności na stronie

  
2020-06-03
Zakończenie projektu dla Centrum Unijnych Projektów...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy jeden z największych projektów badawczych w ponad 10-letniej historii firmy. Dla Centrum...

2020-04-03
Badanie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Miło nam poinformować, że zakończono realizację badanie pt. Wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu dla Programu...

2020-04-02
Ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury

Eksperci branżowi wraz z członkami zespołu EU-C zakończyli prace nad ekspertyzą dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Podstawy...

2020-03-30
Wykonanie ewaluacji programu POIiŚ

Miło nam przekazać, że eksperci zatrudnieni w ramach zespołu projektowego wykonali usługę dla Centrum Unijnych Projektów...

2020-03-18
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Miło nam poinformować, że zespół badawczy EU-C zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja on-going...

2020-02-29
Opracowanie analizy rynków zagranicznych dla województwa...

Wykonaliśmy usługę kompleksowego przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii...

2020-02-07
Zakończenie prac nad ewaluacją RPO WD

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych...

2020-01-08
Badanie ewaluacyjne dla NFOŚiGW

Nasi pracownicy przeprowadzili badanie skuteczności działań informacyjno - promocyjnych Projektu pt. „Ogólnopolski system...

2020-01-02
Zakończenie prac nad koncepcją dróg rowerowych...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy koncepcję rozwoju dróg rowerowych z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna...

2019-12-23
Zakończenie badania dla IBE

Miło nam poinformować, że nasi pracownicy oraz współpracujący eksperci przeprowadzili dla Instytut Badań Edukacyjnych badanie...

2019-12-20
Kolejne badanie dla Ministerstwa Zdrowia

Zakończono prace nad wykonaniem badania pn. Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach...

2019-12-13
Badanie ewaluacyjne dla UMWM

Przeprowadziliśmy badanie oraz przygotowaliśmy raport końcowy dla projektu pt. Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji...

2019-12-05
Zakończenie projektu badawczego dla Ministerstwa...

W wyniku kilkumiesięcznych prac badawczych, ewaluatorzy EU-C opracowali raport końcowy z badania komplementarności FEAD i EFS

2019-12-04
Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Miło nam poinformować, że zespół badawczy firmy EU-CONSULT wraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w...

2019-12-02
Zakończenie projektu badawczego dla Regionalnej...

Zespół badawczy zakończył prace nad projektem pt. „Ocena wpływu działań projektu na aspekt społeczno-gospodarczy” projektu...

2019-11-29
Projekt badawczy dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Z początkiem grudnia wykonaliśmy badanie pt.: „Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu...

2019-11-21
Zakończenie projektu badawczego dla NAWA

Miło nam poinformować, że EU-CONSULT jako partner konsorcjum zrealizowała badania dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej....

2019-10-24
Opracowanie ewaluacji ex-ante wojewódzkiego dokumentu...

Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt.: Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii...

2019-10-01
Zakończenie projektu badawczego dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy badanie pn. ”Problemy, potrzeby, wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim...

2019-08-30
Zakończenie prac dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Członkowie zespołu projektowego firmy EU-CONSULT opracowali raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu...

2019-08-30
Zakończenie prac nad analizami statystycznymi

Zakończyliśmy prace nad analizami statystycznymi danych uzyskanych z punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Zlecenie zostało...

2019-06-12
Zakończenie zamówienia dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy prace nad zamówieniem dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pt. Wykonanie...

2019-05-08
Wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach RPO WD

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw...

2019-05-02
Badanie dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji nasi pracownicy przygotowali analizę i ocenę realizacji opracowanych przez JST planów strategicznych...

2019-04-30
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy prace na wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wybranych wskaźników rezultatu RPO WŚ

2019-04-17
Strategia dla podmiotu publicznego

Nasi eksperci zakończyli prace nad Strategią Rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025

2019-03-20
Badanie dla Miasta Łodzi

Dla Miasta Łodzi wykonaliśmy usługę polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji Działania 1. ”Orientacja na Mieszkańca”...

2019-02-28
Ewaluacja programu- Centrum Projektów Europejskich

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące średniookresowej oceny oddziaływania interwencji na szczegółowe...

2019-01-23
Badanie jakościowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Miło nam przekazać, że Instytut Badań Edukacyjnych zlecił nam badanie jakościowe pt. Analiza Kompetencji i kwalifikacji w...

2018-12-24
Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Home » Aktualności » Ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury

Ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury

2020-04-02

Eksperci branżowi wraz z członkami zespołu EU-C zakończyli prace nad ekspertyzą dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Podstawy programowania i funkcjonowania zrównoważonej mobilności miejskiej w nowej perspektywie finansowej”,

Cofnij

Eu-Consult