Aktualności na stronie

  
2020-10-14
Zakończenie kolejnego etapu monitoringu dla Generalnej...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo...

2020-10-06
Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego....

2020-09-29
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w...

2020-09-01
Badania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe...

2020-08-20
Umowa ramowa z Agencją Badań Medycznych

W wyniku prowadzonych negocjacji firma EU-CONSULT podpisała umowę ramową z Agencją Badań Medycznych na świadczenie usług...

2020-08-19
Wykonanie badania dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonał dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów badanie ewaluacyjne rządowych polityk publicznych...

2020-07-22
Badanie ewaluacyjne z zakresu transportu

Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt. Ocena bieżąca działań podejmowanych w ramach V...

2020-07-08
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Dziękujemy respondentom oraz przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WM za pomoc i wsparcie w ramach realizowanej przez...

2020-06-03
Zakończenie projektu dla Centrum Unijnych Projektów...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy jeden z największych projektów badawczych w ponad 10-letniej historii firmy. Dla Centrum...

2020-04-03
Badanie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Miło nam poinformować, że zakończono realizację badanie pt. Wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu dla Programu...

2020-04-02
Ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury

Eksperci branżowi wraz z członkami zespołu EU-C zakończyli prace nad ekspertyzą dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Podstawy...

2020-03-30
Wykonanie ewaluacji programu POIiŚ

Miło nam przekazać, że eksperci zatrudnieni w ramach zespołu projektowego wykonali usługę dla Centrum Unijnych Projektów...

2020-03-18
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Miło nam poinformować, że zespół badawczy EU-C zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja on-going...

2020-02-29
Opracowanie analizy rynków zagranicznych dla województwa...

Wykonaliśmy usługę kompleksowego przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii...

2020-02-07
Zakończenie prac nad ewaluacją RPO WD

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych...

2020-01-08
Badanie ewaluacyjne dla NFOŚiGW

Nasi pracownicy przeprowadzili badanie skuteczności działań informacyjno - promocyjnych Projektu pt. „Ogólnopolski system...

2020-01-02
Zakończenie prac nad koncepcją dróg rowerowych...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy koncepcję rozwoju dróg rowerowych z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna...

2019-12-23
Zakończenie badania dla IBE

Miło nam poinformować, że nasi pracownicy oraz współpracujący eksperci przeprowadzili dla Instytut Badań Edukacyjnych badanie...

2019-12-20
Kolejne badanie dla Ministerstwa Zdrowia

Zakończono prace nad wykonaniem badania pn. Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach...

2019-12-13
Badanie ewaluacyjne dla UMWM

Przeprowadziliśmy badanie oraz przygotowaliśmy raport końcowy dla projektu pt. Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji...

2019-12-05
Zakończenie projektu badawczego dla Ministerstwa...

W wyniku kilkumiesięcznych prac badawczych, ewaluatorzy EU-C opracowali raport końcowy z badania komplementarności FEAD i EFS

2019-12-04
Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Miło nam poinformować, że zespół badawczy firmy EU-CONSULT wraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w...

2019-12-02
Zakończenie projektu badawczego dla Regionalnej...

Zespół badawczy zakończył prace nad projektem pt. „Ocena wpływu działań projektu na aspekt społeczno-gospodarczy” projektu...

2019-11-29
Projekt badawczy dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Z początkiem grudnia wykonaliśmy badanie pt.: „Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu...

2019-11-21
Zakończenie projektu badawczego dla NAWA

Miło nam poinformować, że EU-CONSULT jako partner konsorcjum zrealizowała badania dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej....

2019-10-24
Opracowanie ewaluacji ex-ante wojewódzkiego dokumentu...

Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt.: Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii...

2019-10-01
Zakończenie projektu badawczego dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy badanie pn. ”Problemy, potrzeby, wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim...

2019-08-30
Zakończenie prac dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Członkowie zespołu projektowego firmy EU-CONSULT opracowali raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu...

2019-08-30
Zakończenie prac nad analizami statystycznymi

Zakończyliśmy prace nad analizami statystycznymi danych uzyskanych z punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Zlecenie zostało...

2019-06-12
Zakończenie zamówienia dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy prace nad zamówieniem dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pt. Wykonanie...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Home » Aktualności » Badanie ewaluacyjne z zakresu transportu

Badanie ewaluacyjne z zakresu transportu

2020-07-22

Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt. Ocena bieżąca działań podejmowanych w ramach V osi POIiŚ 2014-2020. Usługa była wykonywana dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt. Ocena bieżąca działań podejmowanych w ramach V osi POIiŚ 2014-2020. Usługa była wykonywana dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Cofnij

Eu-Consult