Aktualności na stronie

  
2020-06-03
Zakończenie projektu dla Centrum Unijnych Projektów...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy jeden z największych projektów badawczych w ponad 10-letniej historii firmy. Dla Centrum...

2020-04-03
Badanie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Miło nam poinformować, że zakończono realizację badanie pt. Wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu dla Programu...

2020-04-02
Ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury

Eksperci branżowi wraz z członkami zespołu EU-C zakończyli prace nad ekspertyzą dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Podstawy...

2020-03-30
Wykonanie ewaluacji programu POIiŚ

Miło nam przekazać, że eksperci zatrudnieni w ramach zespołu projektowego wykonali usługę dla Centrum Unijnych Projektów...

2020-03-18
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Miło nam poinformować, że zespół badawczy EU-C zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja on-going...

2020-02-29
Opracowanie analizy rynków zagranicznych dla województwa...

Wykonaliśmy usługę kompleksowego przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii...

2020-02-07
Zakończenie prac nad ewaluacją RPO WD

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych...

2020-01-08
Badanie ewaluacyjne dla NFOŚiGW

Nasi pracownicy przeprowadzili badanie skuteczności działań informacyjno - promocyjnych Projektu pt. „Ogólnopolski system...

2020-01-02
Zakończenie prac nad koncepcją dróg rowerowych...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy koncepcję rozwoju dróg rowerowych z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna...

2019-12-23
Zakończenie badania dla IBE

Miło nam poinformować, że nasi pracownicy oraz współpracujący eksperci przeprowadzili dla Instytut Badań Edukacyjnych badanie...

2019-12-20
Kolejne badanie dla Ministerstwa Zdrowia

Zakończono prace nad wykonaniem badania pn. Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach...

2019-12-13
Badanie ewaluacyjne dla UMWM

Przeprowadziliśmy badanie oraz przygotowaliśmy raport końcowy dla projektu pt. Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji...

2019-12-05
Zakończenie projektu badawczego dla Ministerstwa...

W wyniku kilkumiesięcznych prac badawczych, ewaluatorzy EU-C opracowali raport końcowy z badania komplementarności FEAD i EFS

2019-12-04
Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Miło nam poinformować, że zespół badawczy firmy EU-CONSULT wraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w...

2019-12-02
Zakończenie projektu badawczego dla Regionalnej...

Zespół badawczy zakończył prace nad projektem pt. „Ocena wpływu działań projektu na aspekt społeczno-gospodarczy” projektu...

2019-11-29
Projekt badawczy dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Z początkiem grudnia wykonaliśmy badanie pt.: „Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu...

2019-11-21
Zakończenie projektu badawczego dla NAWA

Miło nam poinformować, że EU-CONSULT jako partner konsorcjum zrealizowała badania dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej....

2019-10-24
Opracowanie ewaluacji ex-ante wojewódzkiego dokumentu...

Miło nam przekazać, że nasi ewaluatorzy zakończyli prace nad badaniem pt.: Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii...

2019-10-01
Zakończenie projektu badawczego dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy badanie pn. ”Problemy, potrzeby, wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim...

2019-08-30
Zakończenie prac dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Członkowie zespołu projektowego firmy EU-CONSULT opracowali raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu...

2019-08-30
Zakończenie prac nad analizami statystycznymi

Zakończyliśmy prace nad analizami statystycznymi danych uzyskanych z punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Zlecenie zostało...

2019-06-12
Zakończenie zamówienia dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy prace nad zamówieniem dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pt. Wykonanie...

2019-05-08
Wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach RPO WD

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw...

2019-05-02
Badanie dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji nasi pracownicy przygotowali analizę i ocenę realizacji opracowanych przez JST planów strategicznych...

2019-04-30
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy prace na wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wybranych wskaźników rezultatu RPO WŚ

2019-04-17
Strategia dla podmiotu publicznego

Nasi eksperci zakończyli prace nad Strategią Rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025

2019-03-20
Badanie dla Miasta Łodzi

Dla Miasta Łodzi wykonaliśmy usługę polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji Działania 1. ”Orientacja na Mieszkańca”...

2019-02-28
Ewaluacja programu- Centrum Projektów Europejskich

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące średniookresowej oceny oddziaływania interwencji na szczegółowe...

2019-01-23
Badanie jakościowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Miło nam przekazać, że Instytut Badań Edukacyjnych zlecił nam badanie jakościowe pt. Analiza Kompetencji i kwalifikacji w...

2018-12-24
Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Home » Aktualności » Badanie ewaluacyjne dla UMWM

Badanie ewaluacyjne dla UMWM

2019-12-13

Przeprowadziliśmy badanie oraz przygotowaliśmy raport końcowy dla projektu pt. Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”. Serdecznie dziękujemy respondentom oraz przedstawicielom Zamawiającego za merytoryczną współpracę.

Przeprowadziliśmy badanie oraz przygotowaliśmy raport końcowy dla projektu pt. Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”. Serdecznie dziękujemy respondentom oraz przedstawicielom Zamawiającego za merytoryczną współpracę.

Cofnij

Eu-Consult