Aktualności na stronie

  
2019-05-08
Wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach RPO WD

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw...

2019-05-02
Badanie dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji nasi pracownicy przygotowali analizę i ocenę realizacji opracowanych przez JST planów strategicznych...

2019-04-30
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy prace na wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wybranych wskaźników rezultatu RPO WŚ

2019-04-17
Strategia dla podmiotu publicznego

Nasi eksperci zakończyli prace nad Strategią Rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025

2019-03-20
Badanie dla Miasta Łodzi

Dla Miasta Łodzi wykonaliśmy usługę polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji Działania 1. ”Orientacja na Mieszkańca”...

2019-02-28
Ewaluacja programu- Centrum Projektów Europejskich

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące średniookresowej oceny oddziaływania interwencji na szczegółowe...

2019-01-23
Badanie jakościowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Miło nam przekazać, że Instytut Badań Edukacyjnych zlecił nam badanie jakościowe pt. Analiza Kompetencji i kwalifikacji w...

2018-12-24
Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie

2018-12-21
Badanie dla Miasta Gdańska

Przeprowadziliśmy ewaluację Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016-2023

2018-12-19
Zakończenie prac nad projektem dla Kancelarii Prezesa...

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjnego działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego...

2018-12-12
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego

Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy raport końcowy z badania pt. Ewaluacja projektu Małopolski Festiwal Innowacji w...

2018-12-12
Badanie ewaluacyjne z zakresu rewitalizacji

Wykonaliśmy badanie ewaluacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020

2018-11-07
Polska Federacja Szpitali kolejnym klientem firmy...

Dla Polskiej Federacji Szpitali przeprowadzimy pogłębione badania wśród polskich szpitali

2018-10-31
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Wykonaliśmy opracowanie pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej...

2018-10-31
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zespół EU-CONSULT wykonuje obecnie badanie społeczne pn. System oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie...

2018-09-13
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy projekt pt. Opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw z terenu województwa...

2018-08-31
Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Podpisaliśmy umowę na organizację i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu...

2018-08-30
Miasto Żyrardów nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Żyrardów przeprowadzimy projekt badawczy pt. Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej dla Żyrardowa na tle...

2018-08-15
Kolejne zamówienie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Już po raz trzeci wykonamy roczny raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2018-08-01
Ocena ewaluacyjna dla Agencji Restrukturyzacji i...

Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzimy ocenę Programu dla szkół

2018-07-31
Miasto Ustka nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Ustki wykonamy opracowanie pn. „Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce”

2018-07-04
Realizacja kolejnego projektu z zakresu transportu

Dla Miasta Bydgoszcz opracowaliśmy 6-cio Punktowe Plany Rozwoju dla minimum 5 Centrów Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

2018-06-12
Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

W najbliższych miesiącach wykonamy badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja realizacji pilotażu programu „Dobry pomysł”

2018-05-16
Port Lotniczy Modlin nowym klientem firmy EU-CONSULT

Miło nam przekazać, że Port Lotniczy Modlin zlecił nam przeprowadzenie badania ankietowego na temat mobilności wśród pasażerów...

2018-04-26
Zakończenie prac nad projektem z zakresu transportu...

Zespół naszych ekspertów przygotował analizy stanu połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania...

2018-04-18
Finalizacja kontraktu z Urzędem Marszałkowskim...

Zakończyliśmy prace terenowe w ramach projektu pt. Usługa przeprowadzenia badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach...

2018-02-05
Zakończenie projektu badawczego dla Miasta Rybnika

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy protokół zdawczo-odbiorczy na wykonanie badania pt. Problematyka badań potrzeb mieszkaniowych...

2018-01-03
Badania dla Gminy Bytom

Nasz zespół zakończył prace nad raportami końcowymi z badań w ramach projektu pt. Badanie jakości życia na obszarze rewitalizacji

2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Aktualności

2019-05-08
Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
2019-05-02
Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji nasi pracownicy przygotowali analizę i ocenę realizacji opracowanych przez JST planów strategicznych oświaty w ramach projektu ”Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkoły i kompetencji kluczowych uczniów
2019-04-30
Zakończyliśmy prace na wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wybranych wskaźników rezultatu RPO WŚ
2019-04-17
Nasi eksperci zakończyli prace nad Strategią Rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025
2019-03-20
Dla Miasta Łodzi wykonaliśmy usługę polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji Działania 1. ”Orientacja na Mieszkańca” w ramach projektu pilotażowego pn. ”Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi
2019-02-28
Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące średniookresowej oceny oddziaływania interwencji na szczegółowe cele Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja na lata 2014-2020
2019-01-23
Miło nam przekazać, że Instytut Badań Edukacyjnych zlecił nam badanie jakościowe pt. Analiza Kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa
2018-12-24
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie
2018-12-21
Przeprowadziliśmy ewaluację Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016-2023
2018-12-19
Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjnego działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-12-12
Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy raport końcowy z badania pt. Ewaluacja projektu Małopolski Festiwal Innowacji w zakresie zadań 1 i 2 dotyczących organizacji festiwalu i uczestnictwa w targach branżowych
2018-12-12
Wykonaliśmy badanie ewaluacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020
2018-11-07
Dla Polskiej Federacji Szpitali przeprowadzimy pogłębione badania wśród polskich szpitali
2018-10-31
Wykonaliśmy opracowanie pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
2018-10-31
Zespół EU-CONSULT wykonuje obecnie badanie społeczne pn. System oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie świętokrzyskim - stan i perspektywa
2018-09-13
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy projekt pt. Opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego
2018-08-31
Podpisaliśmy umowę na organizację i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na terenie czterech subregionów województwa śląskiego
2018-08-30
Dla Miasta Żyrardów przeprowadzimy projekt badawczy pt. Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej dla Żyrardowa na tle wybranych miast
2018-08-15
Już po raz trzeci wykonamy roczny raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2018-08-01
Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzimy ocenę Programu dla szkół
2018-07-31
Dla Miasta Ustki wykonamy opracowanie pn. „Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce”
2018-07-04
Dla Miasta Bydgoszcz opracowaliśmy 6-cio Punktowe Plany Rozwoju dla minimum 5 Centrów Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
2018-06-12
W najbliższych miesiącach wykonamy badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja realizacji pilotażu programu „Dobry pomysł”
2018-05-16
Miło nam przekazać, że Port Lotniczy Modlin zlecił nam przeprowadzenie badania ankietowego na temat mobilności wśród pasażerów Portu oraz opracowanie raportu z badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników Portu Lotniczego Modlin
2018-04-26
Zespół naszych ekspertów przygotował analizy stanu połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania węzłami - węzeł miejski Szczecin wraz ze Świnoujściem, rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej - Strategia zielonego portu morskiego dla Szczecina
2018-04-18
Zakończyliśmy prace terenowe w ramach projektu pt. Usługa przeprowadzenia badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie
2018-02-05
Miło nam poinformować, że podpisaliśmy protokół zdawczo-odbiorczy na wykonanie badania pt. Problematyka badań potrzeb mieszkaniowych w Mieście Rybnik
2018-01-03
Nasz zespół zakończył prace nad raportami końcowymi z badań w ramach projektu pt. Badanie jakości życia na obszarze rewitalizacji
2017-09-13
Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących jego sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie w ramach realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”
2017-08-31
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół przygotował pod kątem metodycznym oraz zrealizował badanie ewaluacyjne Programu PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
2017-08-03
Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa
2017-08-02
Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016
2017-06-15
Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020
2017-05-18
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego – system badania turystycznego”.
2017-04-14
Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy rewitalizacji. Wpis uzyskały programy rewitalizacji dla nastepujących JST: Gmina Góra, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Ząbkowice Śląskie, Gmina Zawidów, Miasto Głogów, Miasto Orzesze, Gmina Lubniewice, Gmina Błonie, Gmina Rudna, Gmina Lwówek Śląski, Gminy Gąbin, Gminy Myszyniec, Gminy Białobrzegi, Gminy Kałuszyn, Gminy Wieliszew.
2017-03-22
Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +
2017-03-15
Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych Gminy Władysławowo
2017-03-08
Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
2017-02-23
Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji projektów
2017-02-15
W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia” w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM”
2017-02-06
Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko
2017-01-18
Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z Wrocławia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, firmy Innovabion w ramach projektu pt.: "Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów" na liście rankingowej III konkursu w ramach programu STRATEGMED. Wartość projektu: 19,6 mln zł.
2017-01-10
Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach projektu operacyjnego PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”
2016-12-16
Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe”, obejmującego inwentaryzację i audyt nieczynnych tras kolejowych w województwie śląskim wraz z koncepcją przebiegu tras rowerowych
2016-12-12
Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie jedno- i wielofunkcyjnych turystycznych obiektów noclegowych
2016-11-24
W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym
2016-11-16
wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w okresie styczeń 2016 r. – wrzesień 2016 r. w oparciu o „Pilotażowy model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej”
2016-11-02
W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew
2016-10-26
Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard
2016-10-05
Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników w wieku 50+ korzystających ze wsparcia w ramach KFS w województwie śląskim oraz badanie zapotrzebowania na zawody/kwalifikacje w województwie śląskim oraz sytuacji osób w wieku 50+ na regionalnym rynku pracy
6... 3 2 1 »
Eu-Consult