Aktualności na stronie

  
2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

2017-08-03
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy...

2017-08-02
Realizacja kolejnego zamówienia dla Miasta Koszalin

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016

2017-06-15
Realizacja badania ewaluacyjnego RPO WO 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020

2017-05-18
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego –...

2017-04-14
Programy rewitalizacji dla JST

Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy...

2017-03-22
Zakończenie prac nad strategią rozwoju

Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +

2017-03-15
Gmina Władysławowo klejnym klientem EU-CONSULT...

Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów...

2017-03-08
Kolejne zamówienia dla Miasta Krosna

Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków...

2017-02-23
Zakończenie badań transportowych

Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu...

2017-02-15
Realizacja zamówienia dla Powiatu Piotrkowskiego

W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki...

2017-02-06
Strategia Rozwoju dla Gminy Rybno

Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2017-01-18
Program Strategmed

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet...

2017-01-10
Realizacja badania Państwowego Zakładu Higieny

Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej...

2016-12-16
Zakończenie prac dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy...

2016-12-12
WUP w Szczecinie klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie...

2016-11-24
Realizacja badania dla Ministerstwa Infrastruktury...

W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym

2016-11-16
Kolejna umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia...

2016-11-02
Dokumentacja techniczna dla Miasta Skarszewy

W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew

2016-10-26
Kolejna umowa z Miaste Białogard

Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard

2016-10-05
Umowa z WUP Katowice

Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników...

2016-10-05
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy klientem EU-CONSULT...

W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu...

2016-10-05
Realizacja zamówienia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich...

Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa...

2016-09-14
Miasto Puck kolejnym klientem firmy EU-CONSULT sp....

Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”

2016-08-17
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach

Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia...

2016-07-29
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie

W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

2016-07-06
Badanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2016-06-15
Pozyskanie środków europejskich dla kolejnego...

Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację...

2016-05-11
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Aktualności

2017-09-13
Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących jego sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie w ramach realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”
2017-08-31
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół przygotował pod kątem metodycznym oraz zrealizował badanie ewaluacyjne Programu PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
2017-08-03
Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa
2017-08-02
Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016
2017-06-15
Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020
2017-05-18
Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego – system badania turystycznego”.
2017-04-14
Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy rewitalizacji. Wpis uzyskały programy rewitalizacji dla nastepujących JST: Gmina Góra, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Ząbkowice Śląskie, Gmina Zawidów, Miasto Głogów, Miasto Orzesze, Gmina Lubniewice, Gmina Błonie, Gmina Rudna, Gmina Lwówek Śląski, Gminy Gąbin, Gminy Myszyniec, Gminy Białobrzegi, Gminy Kałuszyn, Gminy Wieliszew.
2017-03-22
Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +
2017-03-15
Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych Gminy Władysławowo
2017-03-08
Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
2017-02-23
Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji projektów
2017-02-15
W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia” w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM”
2017-02-06
Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko
2017-01-18
Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z Wrocławia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, firmy Innovabion w ramach projektu pt.: "Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów" na liście rankingowej III konkursu w ramach programu STRATEGMED. Wartość projektu: 19,6 mln zł.
2017-01-10
Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach projektu operacyjnego PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”
2016-12-16
Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe”, obejmującego inwentaryzację i audyt nieczynnych tras kolejowych w województwie śląskim wraz z koncepcją przebiegu tras rowerowych
2016-12-12
Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie jedno- i wielofunkcyjnych turystycznych obiektów noclegowych
2016-11-24
W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym
2016-11-16
wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w okresie styczeń 2016 r. – wrzesień 2016 r. w oparciu o „Pilotażowy model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej”
2016-11-02
W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew
2016-10-26
Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard
2016-10-05
Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników w wieku 50+ korzystających ze wsparcia w ramach KFS w województwie śląskim oraz badanie zapotrzebowania na zawody/kwalifikacje w województwie śląskim oraz sytuacji osób w wieku 50+ na regionalnym rynku pracy
2016-10-05
W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej
2016-10-05
Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa rond w ciągu dróg wojewódzkich”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie infrastruktury drogowej
2016-09-14
Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”
2016-08-17
Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia i praktyki na szczeblu lokalnym pod kątem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jakie mogą zostać przetransferowane do regionów partnerskich, na potrzeby międzynarodowego projektu „ATM for SME’s”
2016-07-29
W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego
2016-07-06
Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
2016-06-15
Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację aplikacyjną do wszystkich tych projektów opracował nasz zespół.
2016-05-11
W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022
2016-04-14
Miło nam przekazać, że Gmina Biłgoraj otrzymała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu budowy kanalizacji. Nasz zespół opracował komplet dokumentacji aplikacyjnej do tego projektu.
2016-01-05
W ramach umowy opracowano studium koncepcyjne systemu Roweru Metropolitalnego dla OMG-G-S
2015-12-28
W ramach zamówienia wykonano badania i opracowano raport końcowy z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach Projektu„Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”.
2015-12-21
W ramach zamówienia wykonano Prognozę oddziaływania na środowisko „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego”
2015-12-18
W ramach podpisanej umowy, nasz zespół zrealizował badanie ewaluacyjne pn. „Ocena realizacji wybranych wskaźników monitorowania Priorytetu I PO KL”
2015-12-10
Szczeciński Obszar Metropolitarny dokonał odbioru prac wykonanych przez naszych inżynierów. Przedmiotem umowy była Koncepcja Funkcjonalno - Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
2015-11-06
Miło nam poinformować, że po raz kolejny zrealizowaliśmy badanie dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Tym razem przeprowadziliśmy ewaluację ex-post Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
2015-10-30
Zespół "EU-CONSULT" sp. z o.o. przeprowadził ewaluację projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zaprezentowanie wyników ewaluacji podczas konferencji podsumowującej projekt
2015-09-24
Miło nam przekazać, że nasz zespół zakończył realizację trzech zamówienia na dokumentację strategiczną dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2015-09-17
Miło nam przekazać, że Miasto Suwałki dokonało odbioru naszego opracowania pt. Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2016 – 2020
2015-08-28
W ramach podpisanego kontraktu, nasze zespół zrealizował zamówienie pt. "Opracowanie zestawu analiz i diagnoz dotyczących kierunków wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi"
2015-07-24
Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zrealizowali dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego usługę polegającą na opracowaniu kompleksowego Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2015-05-29
Firma EU-CONSULT sp. z o.o. zrealizowała projekt bdawczy dla Ambasady RP w Berlinie. Badanie dotyczyło specjalistycznej analizy rynkowej w zakresie wycieraczek
2015-04-30
Miło nam poinformować, że nasz zespół zakończył realizację projektu badawczego pt. Ocena wpływu realizowanego projektu ”Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy” na system kształcenia specjalizacyjnego lekarzy”
2015-04-02
Zarząd firmy EU-CONSULT sp. z o.o. podpisał umowę z Kopalnią Soli Wieliczka S.A. na przeprowadzenie badań marketingowych nowego szlaku turystycznego w Kopalni Soli „Wieliczka”.
2014-12-23
W ramach umowy wykonamy analizę kosztów i korzyści dla radaru mobilnego
2014-12-18
Sporządzimy raporty ewaluacyjne w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pod nazwą oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla pięciu projektów.
2014-12-15
Opracujemy analizę potencjału inwestycyjnego Dolnego Śląska
2014-12-08
Przeprowadzimy ewaluację programu "Aktywny samorząd" dotyczącej wnioskodawców, którzy otrzymali pomoc w 2013 roku
2014-12-05
Nasi eksperci wykonają diagnozę potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
5... 3 2 1 »
Eu-Consult