Aktualności na stronie

  
2019-05-08
Wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach RPO WD

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw...

2019-05-02
Badanie dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji nasi pracownicy przygotowali analizę i ocenę realizacji opracowanych przez JST planów strategicznych...

2019-04-30
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy prace na wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wybranych wskaźników rezultatu RPO WŚ

2019-04-17
Strategia dla podmiotu publicznego

Nasi eksperci zakończyli prace nad Strategią Rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025

2019-03-20
Badanie dla Miasta Łodzi

Dla Miasta Łodzi wykonaliśmy usługę polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji Działania 1. ”Orientacja na Mieszkańca”...

2019-02-28
Ewaluacja programu- Centrum Projektów Europejskich

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące średniookresowej oceny oddziaływania interwencji na szczegółowe...

2019-01-23
Badanie jakościowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Miło nam przekazać, że Instytut Badań Edukacyjnych zlecił nam badanie jakościowe pt. Analiza Kompetencji i kwalifikacji w...

2018-12-24
Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie

2018-12-21
Badanie dla Miasta Gdańska

Przeprowadziliśmy ewaluację Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016-2023

2018-12-19
Zakończenie prac nad projektem dla Kancelarii Prezesa...

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjnego działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego...

2018-12-12
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego

Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy raport końcowy z badania pt. Ewaluacja projektu Małopolski Festiwal Innowacji w...

2018-12-12
Badanie ewaluacyjne z zakresu rewitalizacji

Wykonaliśmy badanie ewaluacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020

2018-11-07
Polska Federacja Szpitali kolejnym klientem firmy...

Dla Polskiej Federacji Szpitali przeprowadzimy pogłębione badania wśród polskich szpitali

2018-10-31
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Wykonaliśmy opracowanie pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej...

2018-10-31
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zespół EU-CONSULT wykonuje obecnie badanie społeczne pn. System oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie...

2018-09-13
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy projekt pt. Opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw z terenu województwa...

2018-08-31
Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Podpisaliśmy umowę na organizację i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu...

2018-08-30
Miasto Żyrardów nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Żyrardów przeprowadzimy projekt badawczy pt. Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej dla Żyrardowa na tle...

2018-08-15
Kolejne zamówienie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Już po raz trzeci wykonamy roczny raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2018-08-01
Ocena ewaluacyjna dla Agencji Restrukturyzacji i...

Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzimy ocenę Programu dla szkół

2018-07-31
Miasto Ustka nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Ustki wykonamy opracowanie pn. „Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce”

2018-07-04
Realizacja kolejnego projektu z zakresu transportu

Dla Miasta Bydgoszcz opracowaliśmy 6-cio Punktowe Plany Rozwoju dla minimum 5 Centrów Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

2018-06-12
Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

W najbliższych miesiącach wykonamy badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja realizacji pilotażu programu „Dobry pomysł”

2018-05-16
Port Lotniczy Modlin nowym klientem firmy EU-CONSULT

Miło nam przekazać, że Port Lotniczy Modlin zlecił nam przeprowadzenie badania ankietowego na temat mobilności wśród pasażerów...

2018-04-26
Zakończenie prac nad projektem z zakresu transportu...

Zespół naszych ekspertów przygotował analizy stanu połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania...

2018-04-18
Finalizacja kontraktu z Urzędem Marszałkowskim...

Zakończyliśmy prace terenowe w ramach projektu pt. Usługa przeprowadzenia badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach...

2018-02-05
Zakończenie projektu badawczego dla Miasta Rybnika

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy protokół zdawczo-odbiorczy na wykonanie badania pt. Problematyka badań potrzeb mieszkaniowych...

2018-01-03
Badania dla Gminy Bytom

Nasz zespół zakończył prace nad raportami końcowymi z badań w ramach projektu pt. Badanie jakości życia na obszarze rewitalizacji

2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Klienci

Świadczymy usługi z zakresu analiz i projekcji finansowych, budżetowania, audytów zewnętrznych, wycen, zamówień publicznych oraz dokumentacji środowiskowej i unijnej. Naszymi głównymi klientami są Ministerstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz wiodące firmy consultingowe w Polsce, które na zasadzie podwykonawstwa zlecają nam wykonanie opracowań eksperckich.

Do naszych klientów należą między innymi:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 • Centrum Medyczne Kształcenia Zawodowego
 • Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (jednostka budżetowa Ministerstwa Zdrowia)
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Mazowiecki Inkubator Technologiczny
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Adama Mickiewicza
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Starostwo Powiatowe w Bytowie
 • Gmina Daleszyce
 • Gmina Kielce
 • Gmina Linia
 • Gmina Liniewo
 • Gmina Tuchomie
 • Gmina Ożarów Mazowiecki
 • Gmina Świętochłowice
 • Gmina Wola Krzysztoporska
 • Gmina Miasto Zakopane
 • Urząd Miasta Białogard
 • Urząd Miasta Ełk
 • Urząd Miasta Słupsk
 • Urząd Miasta st. Warszawa
 • Urząd Miasta w Gliwicach
 • Urząd Miasta Nysa
 • Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • Urząd Miasta Przemyśl
 • Urząd Miasta i Gminy Pelplin
 • Powiat Toruński
 • Powiat Trzebnicki
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 • Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
 • Szczecińska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.
 • Eko-inwestycja Sp. z o.o.
 • FORUM KULTURY Sp. z o.o.
 • Górnośląski Związek Metropolitarny
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
 • KGHM Ecoren Sp. z o.o.
 • Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny
 • LGD Kaszubska droga
 • LGD Ponidzie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
 • Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
 • TechnoBoard Sp. z o.o.
 • Unimor Radiocom Sp. z o.o.
 • AECOM Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka”
Eu-Consult