Aktualności na stronie

  
2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

2017-08-03
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy...

2017-08-02
Realizacja kolejnego zamówienia dla Miasta Koszalin

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016

2017-06-15
Realizacja badania ewaluacyjnego RPO WO 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020

2017-05-18
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego –...

2017-04-14
Programy rewitalizacji dla JST

Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy...

2017-03-22
Zakończenie prac nad strategią rozwoju

Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +

2017-03-15
Gmina Władysławowo klejnym klientem EU-CONSULT...

Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów...

2017-03-08
Kolejne zamówienia dla Miasta Krosna

Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków...

2017-02-23
Zakończenie badań transportowych

Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu...

2017-02-15
Realizacja zamówienia dla Powiatu Piotrkowskiego

W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki...

2017-02-06
Strategia Rozwoju dla Gminy Rybno

Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2017-01-18
Program Strategmed

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet...

2017-01-10
Realizacja badania Państwowego Zakładu Higieny

Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej...

2016-12-16
Zakończenie prac dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy...

2016-12-12
WUP w Szczecinie klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie...

2016-11-24
Realizacja badania dla Ministerstwa Infrastruktury...

W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym

2016-11-16
Kolejna umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia...

2016-11-02
Dokumentacja techniczna dla Miasta Skarszewy

W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew

2016-10-26
Kolejna umowa z Miaste Białogard

Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard

2016-10-05
Umowa z WUP Katowice

Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników...

2016-10-05
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy klientem EU-CONSULT...

W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu...

2016-10-05
Realizacja zamówienia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich...

Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa...

2016-09-14
Miasto Puck kolejnym klientem firmy EU-CONSULT sp....

Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”

2016-08-17
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach

Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia...

2016-07-29
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie

W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

2016-07-06
Badanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2016-06-15
Pozyskanie środków europejskich dla kolejnego...

Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację...

2016-05-11
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Klienci

Świadczymy usługi z zakresu analiz i projekcji finansowych, budżetowania, audytów zewnętrznych, wycen, zamówień publicznych oraz dokumentacji środowiskowej i unijnej. Naszymi głównymi klientami są Ministerstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz wiodące firmy consultingowe w Polsce, które na zasadzie podwykonawstwa zlecają nam wykonanie opracowań eksperckich.

Do naszych klientów należą między innymi:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 • Centrum Medyczne Kształcenia Zawodowego
 • Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (jednostka budżetowa Ministerstwa Zdrowia)
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Mazowiecki Inkubator Technologiczny
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Adama Mickiewicza
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Starostwo Powiatowe w Bytowie
 • Gmina Daleszyce
 • Gmina Kielce
 • Gmina Linia
 • Gmina Liniewo
 • Gmina Tuchomie
 • Gmina Ożarów Mazowiecki
 • Gmina Świętochłowice
 • Gmina Wola Krzysztoporska
 • Gmina Miasto Zakopane
 • Urząd Miasta Białogard
 • Urząd Miasta Ełk
 • Urząd Miasta Słupsk
 • Urząd Miasta st. Warszawa
 • Urząd Miasta w Gliwicach
 • Urząd Miasta Nysa
 • Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • Urząd Miasta Przemyśl
 • Urząd Miasta i Gminy Pelplin
 • Powiat Toruński
 • Powiat Trzebnicki
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 • Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
 • Szczecińska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.
 • Eko-inwestycja Sp. z o.o.
 • FORUM KULTURY Sp. z o.o.
 • Górnośląski Związek Metropolitarny
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
 • KGHM Ecoren Sp. z o.o.
 • Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny
 • LGD Kaszubska droga
 • LGD Ponidzie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
 • Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
 • TechnoBoard Sp. z o.o.
 • Unimor Radiocom Sp. z o.o.
 • AECOM Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka”
Eu-Consult