Aktualności na stronie

  
2014-12-23
Podpisanie umowy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

W ramach umowy wykonamy analizę kosztów i korzyści dla radaru mobilnego

2014-12-18
Badanie dla Miasta Krosna

Sporządzimy raporty ewaluacyjne w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pod nazwą oszczędności czasu w przewozach pasażerskich...

2014-12-15
Umowa z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej

Opracujemy analizę potencjału inwestycyjnego Dolnego Śląska

2014-12-08
Podpisanie umowy z PCPR Słupsk

Przeprowadzimy ewaluację programu "Aktywny samorząd" dotyczącej wnioskodawców, którzy otrzymali pomoc w 2013 roku

2014-12-05
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji strategicznej

Nasi eksperci wykonają diagnozę potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

2014-12-03
Kolejne zamówienia Ministerstwa Zdrowia

W ramach podpisanej umowy wykonamy badanie ewaluacyjne dotyczące opieki geriatrycznej oraz opracujemy założenia kompleksowej...

2014-11-19
Podpisanie umowy z Małopolską Agencją Rozwoju...

W ramach umowy wykonamy raporty tematyczne w Projekcie Business in Małopolska – Partnership Network

2014-11-03
Usługi doradcze dla Centrum Polityki Społecznej

Rozpoczynamy świadczenie usług doradczych, w postaci opracowania 25 raportów z usług doradczych w zakresie prawnym, zarządzania...

2014-10-22
Badanie dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Wykonamy badanie ewaluacyjne, mającego na celu dokonanie analizy systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w Polsce i wpływu...

2014-10-01
Badanie dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Miło nam poinformować, że nasi eksperci zajmą się opracowaniem Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego...

2014-09-30
Badanie dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Wykonamy badania ilościowe i jakościowe dotyczące motywacji i przekonań w stosunku do palenia tytoniu

2014-09-24
Opracowanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru...

Rozpoczynamy prace na Strategią Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

2014-09-01
Badanie dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji...

Przeprowadzimy badania potrzeb przedsiębiorców w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw Polski Wschodniej w ramach realizacji...

2014-08-01
Badanie dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wykonamy badanie dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pt. „ Ewaluacja projektu systemowego pn. „Rewitalizacja Społeczna”

2014-07-31
Badanie dla ROPS Katowice

Dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach przeprowadzimy badania pn.Kapitał społeczny w województwie śląskim...

2014-07-24
Badanie dla PFRON

Przeprowadzimy ewaluację zewnętrzną wstępnej wersji produktu innowacyjnego w projekcie systemowym pn. Trener pracy jako sposób...

2014-07-21
Gmina Świętochłowice

Dla Gminy Świętochłowice opracujemy Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic i Lokalny Program Rewitalizacji...

2014-07-21
Kolejne zamówienie dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Miło nam poinformować, że już po raz siódmy przeprowadzimy kontrolę prawidłowości przeprowadzonych badań edukacyjnych....

2014-07-21
Górnośląski Związek Metropolitarny kolejnym...

W ramach zamówienia wykonamy program rozwoju gospodarczego metropolii do 2025 roku

2014-07-11
Badanie dla Ministerstwa Zdrowia

W wyniku podpisania umowy z Ministerstwem Zdrowia, zespół badawczy wykona badanie pn. Ewaluacja systemu zarządzania Projektu...

2014-07-10
Kolejne zamówienia Ministerstwa Zdrowia

Miło nam poinformować, że po raz kolejny wykonamy badanie dla Ministerstwa Zdrowia. W ramach podpisanej umowy wykonamy Badanie...

2014-07-09
Kolejne badanie dla Ministerstwa Infrastruktury...

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wybrało naszą ofertę na wykonanie badania pt. Ocena wiedzy...

2014-07-08
Gmina Miasto Elbląg klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że opracujemy strategie branżowe (wraz z planami operacyjnymi) będących uszczegółowieniem Strategii...

2014-06-11
Kolejne badania ruchu turystycznego

Miło nam poinformować, że po raz kolejny nasza firma przeprowadzi badania ruchu turystycznego. Tym razem podpisaliśmy umowę...

2014-05-29
Badanie dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

W wyniku podpisanej umowy, zespół badawczy naszej firmy zrealizuje badanie ewaluacyjne pt. Odsetek respondentów wyrażających...

2014-05-20
Badanie dla CKPŚ

Wykonamy badanie ewaluacyjne dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pn. Efekty realizacji projektów przyrodniczych...

2014-05-14
Usługa dla Miasta i Gminy Olkusz

W wyniku podpisanej umowy, przeprowadzimy analizę społecznych skutków restrukturyzacji Zakładów Górniczo - Hutniczych Bolesław...

2014-05-06
Umowa z Powiatem Starogardzkim

Dla Powiatu Starogardzkiego przeprowadzimy badania, opracujemy strategie i plany działania w ramach projektu Starogardzki Miejski...

2014-05-05
Kolejne opracowanie z branży transportowej

Miło na poinformować, że nasz zespół przystąpi po raz kolejny do realizacji opracowania z branży transportowej. Tym razem...

2014-04-30
Wykonanie ekspertyz dla Związku Celowego Gmin MG-6

Wykonamy cztery opracowania dla Związku Celowego Gmin MG-6, w tym także strategie rozwoju oświaty

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Start

EU-Consult

Nasz zespół

Współpracują z nami gremia ekspertów zarówno ze środowisk akademickich, jak i menedżerowie oraz konsultanci z wieloletnią praktyką biznesową w polskich i międzynarodowych korporacjach. Posiadamy wysokiej klasy ekspertów, biegłych rewidentów oraz analityków finansowych...

Zobacz więcej

Oferta

Firma EU-Consult dysponuje kompetentnym zespołem specjalistów, o ogromnym potencjale merytorycznym łączącym umiejętności i praktykę w dziedzinie rachunkowości, finansów, ekonomii oraz zarządzania. Każdy dokument sporządzamy terminowo, według aktualnych wytycznych oraz w zgodzie z najwyższymi standardami...

Zobacz więcej

Eu-Consult